Førstehjelp

Brannmateriell AS er forhandler av Noraid-produkter fra Mediq.

Førstehjelpskatalogen fra Noraid gir en god beskrivelse av produktene. Hvert produkt er presentert med bilde og bruksområde for innholdet. Bakerst i katalogen finnes innholdsfortegnelse til samtlige Noraid førstehjelpenheter.

Se produkter her,  Noraid

 

Arbeidstilsynet veiledning Førstehjelp 

 

 
Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no