Røykvarslere

Fakta

90 % av alle branntilfeller starter med røykutvikling før det oppstår en temperaturstigning eller åpen flamme. Derfor er røyken normalt det brannkjennetegnet som tidligst mulig gir en indikasjon på et branntilløp. Det finnes to typer røykdetektorer, en ionisk type og en optisk type. Disse fungerer på forskjellig måte, og har forskjellige egenskaper med tanke på å detektere branntilløp.

Trådløse seriekoblede røykvarslere

Selv om det bare er påbudt med en røykvarsler i hver boenhet, anbefaler Brannvesenet at man monterer seriekoblede røykvarslere i hvert soverom og oppholdsrom. Tidligere medførte dette trekking av kabler og tidskrevende installasjon. Ikke nå lengre!

Optiske røykvarslere

Optiske røykdetektorer arbeider vanligvis etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer meget godt på store røykpartikler. Disse utvikles i særlig grad under en ulmebrann, ikke minst ved brann i kabelisolering, kunststoff (PVC), olje, fett og oljeholdig støv. Dagens optiske detektorer er også i stand til å reagere brukbart på svart røyk, som ved brann i f.eks. gummi.

Seriekoblede røykvarslere

Fordelen med seriekoblede anlegg er at når en brannvarsler slår ut, så varsler alle. På denne måten kan man “høre” at det brenner i kjelleren selv om man sover i andre etasje. Ulempen er at det må trekkes kabel mellom alle røykdetektorene.

Ioniske røykvarslere

Ionedetektoren bygger sitt funksjonsprinsipp på at ionisert luft er elektrisk ledende, og at ledeevnen lar seg påvirke av f.eks. røykpartikler. Ut ifra sitt funksjonsprinsipp er den spesielt egnet til å reagere på små røykpartikler, slike som oppstår når stoffer som f.eks. tre og papir brenner, men derimot ikke på de branngassene som oppstår i den første ulmefasen ved kabelbranner. Ved ulmebranner generelt, som er den vanligst forekommende brannstart i et bomiljø, der det fortrinnsvis oppstår store røykpartikler, kan den reagere litt senere enn en optisk røykvarsler.

Cavius – Verdens minste røykvarslere

Deltronic- Trådløs optisk/termisk røykvarsler.
Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no