Brannslukkere

Pulverapparat, klasse ABC, 2, 6 og 12 kg

Pulverslokkere er velegnet til slokking av de fleste typer branner som tre, papp, olje, bensin og elektriske apparater. Pulverapparater er effektive, men forurensende i bruk. Pulverapparater bør ikke benyttes på følgende steder: Datarom, tavlerom, steder med kostbart elektronisk utstyr. Pulverapparater leveres med forskjellige effektivitetsklasser avhengig av pulverets sammensetning. Pulverapparater er den rimeligste typen slokker å produsere og derfor også den mest solgte.

Kullsyreapparat, CO2, klasse B, 2 og 5 kg

Kullsyre er en fargeløs, giftfri gass som er tyngre en luft. Gassen virker gjennom å kvele brannen. Kullsyren vil fortrenge oksygenet og legge seg som et “teppe” over brannstedet. Kullsyre gir en ren slokking uten restprodukter og er derfor velegnet til slokking av branner i elektriske installasjoner, datarom, storkjøkken etc. Kullsyreslokkeren har et arbeidstrykk på omkring 60 bar og må behandles med forsiktighet.

Skumapparat, klasse AB, 6 og 9 liter

Skumslokkere inneholder vann som er tilsatt et skumkonsentrat. Skummet endrer overflatespenningen til vannet slik vannet trenger inn i det brennende materialet og danner også en hinne over det brennbare materialet som bidrar til å kvele brannen, samt hindre gjenantenning.
Skumslokkere er velegnet til slokking av branner i bensin, brannfarlige væsker etc. Ved bruk av skumslokker mot brann i elektriske apparater må det utvises forsiktighet da vannet er elektrisk ledende.

 110 Slukkeskum 
Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no