Brannslukker i båt

Båter under 35 fot,(10,67m) som benyttes til fiske og fangst skal ha følgende:

  • Fartøy som har dekk og/eller overbygning i hele fartøyets lengde, skal være utstyrt med minst ett pulver brannslokningsapparat med en ladning på minst 6 kg.
  • Fartøy som har dekk og/eller overbygning i en del fartøyets lengde, samt helt åpne fartøyer, skal være utstyrt med minst ett pulver brannslokkerapparat med en ladning på minst 2 kg.
  • Brannslokningsapparatene skal årlig gjennomgå kontroll/service av en sakkyndig person, og dato for kontrollen/servicen skal finnes på apparatet.

Lystfartøy er ikke direkte berørt av denne forskriften, men:

  • Mange forsikringsselskap henviser til skipskontrollens regler, og noen har sine egne regler, Men uansett så bør det være et brannslokkingsapparat ombord i enhver båt. Det er ikke for reglenes skyld man har dem, men for sin egen og andres sikkerhet.
  • Automatisk slokkeanlegg for motor-rom burde enhver bevist båteier som har båt med innenbords motor ha.

Montering av brannslokker

De fleste brannslokkere i båter er feil montert. For at brannslokkeren skal være funksjonsklar til enhver tid. Bør den monteres liggende, dette fordi pulveret ikke skal “pakke” seg så hardt i beholderen. En beholder som ligger har en større flate som pulveret får bevege seg på.

Man kan jo lett tenke seg hvordan det er i en beholder som står, når båten “slår” i sjøen. Det er fra bunnen av beholderen første del av pulveret skal komme når man løser ut apparatet. Og er det hardpakket vil det bare komme et “frøs” fra apparatet.

Ved valg av brannslokker som skal være i båt bør man velge en som passer til det klima som det er i og rundt en båt. Korrosjon er spesielt viktig å tenke på, ikke alle slokkere er egnet til å stå i båt.
Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no