Branntepper

Velegnet til å slokke mindre branner uten bruk av håndslokkere, f.eks på kjøkken eller andre steder som kan ha tilløp til mindre branner

Legges over branntilløp, f.eks. over smultkjele som har tatt fyr. Brannteppet har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking.
Er også meget godt egnet til å pakke seg inn i, for eksempel i forbindelse med evakuering.
Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no