Produkter

Brannsikkerthet

60 liv og 1000 boliger går hvert år tapt på grunn av dårlig brannsikkerhet. Vi kan tilby en rekke produkter og tjenester innen brannmateriell for å se hvordan det er ute.

Brannslukkere

Pulverslokkere er velegnet til slokking av de fleste typer branner som tre, papp, olje, bensin og elektriske apparater.

Brannslukkere i båt

Fartøy som har dekk og/eller overbygning i hele fartøys lengde, skal være utstyrt med minst ett pulver brannslokningsapparat med en ladning på minst 6 kg.

Brannsteg

Velegnet til å slokke mindre branner uten bruk av håndslokkere, f.eks på kjøkken eller andre steder som kan ha tilløp til mindre branner.

Førstehjelpsutstyr

Brannmateriell AS er forhandler av Noraid-produkter fra Mediq.

Rømmningsutstyr

Velg mellom modum redningsstige er en fastmontert utfellbar stige som kan tilpasses alle typer bygg eller parat redningsline som er et norskder redningstau.

Røykvarslere

Velg mellom trådløse seriekoblede røykvarslere, optiske røykvarslere, seriekoblede røykvarslere eller ioniske røykvarslere.

Slangetromler

Anvendbar til skoler, sykehus, kontor, hotell, offentlige lokaler, garasjer, industrier etc.

Vedlikehold

Vedlikehold av håndslokkere er et eieransvar. Jeg flg. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning er det huseier som har ansvaret for på håndslokkere blir regelmessig vedlikeholdt, og ved 2019.

Utleie

Nå kan du som er brannvernleder og/eller driver opplæring på bruk av håndslokkere leie slokkere til enn fornuftig og rimelig pris.


Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no