Har du kontrollert brannslukkeapparatet ditt?

Påbudet om slukkeutstyr i bolig er over 20 år gammelt. Mange har nok brannslukkere fra den gangen, har du kontrollert ditt?

Hvert femte år skal boligapparat kontrolleres.

Er det lenge siden du har sjekket ditt apparat?

Pulverapparater skal på kontroll hvert femte år, og til service hvert tiende år.

Har du skumapparat, skal dette til service hvert femte år.

Undersøkelsen fra If viser at fire av ti branslukkingsapprater som er eldre enn ti år aldri har vært til kontroll.

13 prosent av oss har branslukkingsapparater som er eldre enn dette. Hvor gamle de er, er det heller ikke alle som har kontroll på.

Mange svarer at de ikke husker hvor gammelt brannslukkingsapparatet er, eller om det har vært til kontroll. Så andelen som ikke har vært til forskriftsmessig kontroll og service i virkeligheten enda større.

 De fleste av oss kjenner heller ikke til at det finnes, kontroll og serviceforskrifter for brannslukkere.

En ny undersøkelse utført av TNS Gallup for If Skadeforsikring viser at de fleste nordmenn ikke er klar over at de skal sende pulverapparatet sitt til kontroll og service.

Brannslukkingsapparater skal kontrolleres og ha service, akkurat som bilen, bare med lenger tidsintervall mellom kontrollene, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring i en pressemelding.

Det er stor forskjell på god og dårlig slukkeevne på brannslukkere.

Det finnes selvfølgelig unntak som bekrefter regelen, men i de fleste tilfeller får du nettopp det du betaler for. Det at apparatet er godkjent, betyr ikke at pulveret har god slukkeevne.

Dette er imidlertid svært enkelt å sjekke. På apparatets frontetikett er det koder som angir slukkeeffekt, som er en kombinasjon av tall og bokstaver. Bokstavene angir type brann (A – brann i tre og fiber, B – brann i væske, C – brann i gass), altså hva som brenner, og tallet indikerer effekten. Jo høyere tall, jo bedre slukkeeffekt.

Trond Willard, fagsjef ved If Sikkerhetssenter anbefaler at du ikke kjøper apparater med A-verdi lavere enn 43, mens B-verdien ikke bær være under 198. C-verdi er ikke vanlig på alle apparater, men viktig dersom du bruker eller oppbevarer gass hjemme, for eksempel til grill eller komfyr.

Som regel vil et pulverapparat ikke ha mindre A-verdi enn 21, men jeg har sett apparater med så lav verdi som åtte, og det kan du knapt slukke et middels bål med, sier Willard i en pressemelding.

If  Sikkerhetssenter tester jevnlig slukkeutstyr, og det går med over ti tonn pulver i året.

Et seks kilos pulverapparat, som er det mest vanlige brannslukningsutstyret i norske hjem, varer i 10-15 sekunder. Når tiden er så knapp kan kvaliteten på pulveret faktisk avgjøre om du greier å slukke en brann eller ikke, sier Willard.

Selv om du har et apparat med god slukkeevne, er det viktig å sørge for riktig vedlikehold. Apparatet bør leveres til kontroll hvert femte år, og sendes på service hvert tiende. Vet du ikke hvor lenge det er siden apparatet ditt ble sjekket er rådet klart: Få det sjekket nå. Den kalde årstiden, desember spesielt, er høysesong for husbranner, og det er en enkel og billig forsikring å sørge for at du har velfungerende brannslokking hjemme.

 Det er bedre å sjekke en gang for mye, enn en gang for lite. I den store sammenhengen er det små kostnader det er snakk om. Du må ut med rundt 600 kroner for et pulverapparat av god kvalitet, og deler du dette på de 10 årene før apparatet må på service, er det ikke mange kronene det er snakk om (60 kr pr år ).

Dette kontrollerer de

 Når apparatet kontrolleres sjekkes trykkindikatoren og eventuelle utvendige skader. Dessuten sjekkes slange, dyse og plombering. Når du tar apparatet til service, er dette langt mer omfattende. Blant annet tas pulveret ut, og apparatet sjekkes for innvendig korrosjon.

Kontroll og service skal utføres og dokumenteres av en sertifisert person . Informasjon om hvor du får dette utført, får du hos firma som forhandler branslukkingsapparater.

 –Det er gode grunner til at apparatene skal sjekkes på denne måten. Det er varierende kvalitet på brannslukkere. De fleste er trykkladet, og trykket kan sive ut over tid. Indikatoren kan fortsatt stå på grønt, men den kan ha kilt seg fast, sier sikkerhetssjefen i If.

Etter noen år kan slangen bli dårlig og pulveret forsteines.

Det aller viktigste gjør du imidlertid før det begynner å brenne, få kontrollert brannslukkeren !

Dette gjør du selv:

Du kan selv utføre enkle kontroller av branslukkingsapparatet ditt. Dette må du gjerne gjøre flere ganger i året:

Hvordan ser apparatet ut? Har det synlige skader?

Viser indikatoren fortsatt grønt?

Er sikringssplint og plombe intakt?

Pulverslukker? Snu det på hodet, og hold den inntil øret og lytt til om pulveret faller inni beholderen

Kilde: If Skadeforsikring

Har du ikke fått ditt apparat kontrollert? Brannmateriell AS er godkjent for kontroll og service av brannslukkere.

Kravene til slokkeutstyr i bolig ble endret 1. juli 2010, og innebærer at det ble tilltatt med skumapparater på seks liter som eneste håndslukker.

Forsikringsselskapet If mener det ikke er tilstrekkelig med kun ett skumapparat i boligen, med bakgrunn i tester de har utført.

En ny test utført på vårt sikkerhetssenter viser at pulver slukker brannen fire til fem ganger raskere enn skum, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If Skadeforsikring, som opplever at stadig flere bytter fra pulverapparat til skumapparat.

Vårt råd er klart og tydelig: Skal man bare ha ett brannslukningsapparat, bør man velge pulver, sier Martinsen.

Det er ikke bare med brannslukkingsapparatet vi bommer: Hva med røykvarslerne.

Norsk Brannvernforening er enig med If i valg av brannslokkeutstyr..

De anbefaler sterkt at man beholder pulverapparatet heller supplerer med skum. Er du utrent med slukkeapparater, har du større sjanse til å slukke et branntilløp hvis du bruker pulver. Du kan stå lenger unna brannen enn med skum, og pulveret har en konsistens som bidrar til å kvele flammene selv om du ikke treffer brannen direkte, i motsetning til skum, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim.

 I tillegg til bedre slokkeevner, går et skumapparat ut på dato raskere enn pulverapparatene. mens førstnevnte må på service etter fem år, er det ti år som gjelder for pulverapparatene.

 Fagsjef ved If Sikkerherhetssenter Ronny Tande,anbefaler likevel skumapparatene til små branner.

Skum kan for eksempel være en fordel hvis du har en svært liten brann som er enkel å slukke, sier han.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er nasjonal brannmyndighet og som har ansvaret for Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Det er denne som regulerer krav til manuelt slokkeutstyr i norske boliger.

Senioringeniør Lars Haugrud i DSB mener både skumapparater og pulverapparater er gode nok som brannslukninigsutstyr i norske boliger.

 – Pulver kan kanskje være enklere å bruke for noen, men alle disse apparatene oppfyller minimumskravet i forskriften og er derfor gode nok, sier Haugrud.

 Forskriftsendringen som ble gjort i 2010 skyldes blant annet en endring i produktutvalget på markedet, men også at minimumskravet som før sto i lovens veiledning, nå er gjort gjeldende som forskrift.

Rådet ble opprettet med fokus på god og kvalifisert vedlikehold av utplasserte slokkemidler. Det har vist

seg ikke å være helt i samsvar mellom Rådets intensjon og det som foregår ute i markedet. I stedet for

vedlikehold foretrekkes nykjøp av håndsklokkeapparater. Denne utviklingen er verken nødvendig eller ønsket.

Eldre apparater som har vært gjenstand for kvalifisert vedlikehold er både kvalitetsmessig og funksjonelt like gode som nye apparater.

I tillegg er vedlikehold et godt tiltak for å begrense negativ miljøpåvirkning.

Miljøpåvirkningen.

Det hoper seg opp med mengder av håndslokkere i skap, kjellere og loft og ikke minst på avfallsplassene. Mange av dem er fullt brukbare etter utført vedlikehold av en kompetent person.

Kanskje er de også av bedre kvalitet enn mange av de nye. Tenk miljø !


Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no